आला जीआर बांधकाम कामगार यांना ग्रामसेवक देणार नोंदणी प्रमाणपत्र gramsevak bandhkam kamgar Nondani GR

gramsevak bandhkam kamagar nondnai Praman patra GR

  शासन परिपत्रक दिनांक 22 सप्टेंबर 2017 नुसार प्रत्येक ग्रामसेवक यास बांधकाम कामगार व इतर कामगार यांना ग्राम स्तरावर नोंदणी …

Read more

बांधकाम कामगारांना गृह उपयोगी भांडी मिळण्यास सुरुवात झाली

bandhkam kamgar bhandi denyas

महाराष्ट्रात इमारत व बांधकाम क्षेत्र व्यवसायात काम करणाऱ्या बांधकाम कामगार आता गृह उपयोगी साहित्य मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाने …

Read more