बांधकाम कामगारांना गृह उपयोगी भांडी मिळण्यास सुरुवात झाली

bandhkam kamgar bhandi denyas

महाराष्ट्रात इमारत व बांधकाम क्षेत्र व्यवसायात काम करणाऱ्या बांधकाम कामगार आता गृह उपयोगी साहित्य मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाने …

Read more