ई पीक पाहणी केलेल्या शेतकऱ्याच्या बँक खात्यावर ३६००० रुपये जमा यादी जाहीर Epik pahaani Pik Vima Manjur

Epik pahaani Pik Vima Manjur ई पीक पाहणी बँक खात्यावर ३६०००

Epik pahani Maharashtra: नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच पीक विमा रक्कम शेतकऱ्याच्या बँक खात्यावर जमा केली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी …

Read more