विसरून जा ई पीक पाहणी ॲप, येथून पुढे या ॲप च्या माध्यामातून पिकाची सात बारा वर नोंद होणार Digital crop Survey App

digital crop survey maharashtra new app

Digital crop Survey App : शेतकरी बंधूंनो, केंद्र सरकार मार्फत आता ई पीक पाहणी करण्यासाठी आता नवीन पद्धत येणार आहे …

Read more